Håkans Forum

Välkommen till detta forum!

Håkans Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Ormhassel

Hej Lars!

Såga ner den vanliga Hasseln, låt den skjuta nya skott från stubben. Året efter kan du skarvympa de nya skotten med Ormhasseln. Ympar du direkt på stubben är det risk att ymparna dränks i sav eftersom det inte finns någon bladmassa på stubben. Skarvymparna bör vara av samma tjocklek som de nya skotten på stubben.

Re: Ormhassel

Hei,
Du kan pode (ympa) ormhassel på vanlig hassel helt ned ved roten. Du må ta inn årsskudd av ormhassel i januar og holde kvistene kaldt og ******* gjerne under snøen, og pode på hassel-stubben i april. Dersom hasselstammen er stor i diameter bør du bruke såkalt bark-poding. Ellers er det kanskje enklest å pode ormhassel på helt unge hasselplanter. Det har jeg selv gjort med hell. Av 4 podinger på små hasselplanter er det 2 som har lykkes. De vokser seint de første to årene, men vokser fortere etterhvert.