Håkans Forum

Välkommen till detta forum!

Håkans Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Re: Välkommen

Lars, så kärnorna i små krukor och låt de stå ute över vintern. Fröna gror när det blir tillräckligt varmt nästa vår.

Plantor från äppelkärnor ger ett utmärkt underlag att ympa på i framtiden.

Hälsningar,

Håkan